BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE OBRA-TECH SP. Z O.O.

E-mail: biuro@obratech.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury Przemysłowej w Kielcach.

Ośrodek utworzono w 1974 r jako zaplecze techniczno – konstrukcyjne dla Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR Kielce. Jego zadaniem były prace naukowe, badawcze, konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i doświadczalne, zmierzające do przygotowania nowych wyrobów dla branży armatury przemysłowej i specjalistycznej. Wiele z rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywana jest do dziś.

W latach 90-ych rozpoczęła się likwidacja ośrodka. W roku 1996 nastąpiło odłączenie od ZUCHiAP CHEMAR i powstanie Biura Techniczno – Handlowego „OBRA – TECH”.

Od tego czasu spółka koncentruje się na produkcji armatury przemysłowej, w szczególności zaworów bezpieczeństwa, wysokociśnieniowych zaworów zaporowych z kryzą dławiącą dla dużych spadków ciśnień, nisko i wysokocisnieniowych klap zwrotnych oraz wysokociśnieniowych zaworów DN6 do instalacji pomiarowych.

W 2019 roku nastąpił szereg inwestycji. Produkcja została powiększona o zasuwy średniociśnieniowe, a działalność spółki powiększona o usługi serwisowe armatury z dużym naciskiem na remonty, modernizacje i nastawy zaworów bezpieczeństwa.

Nasi doświadczeni konstruktorzy są autorami wielu opracowań technicznych, oraz zgłoszonych w latach 80-ych w Urzędzie Patentowym  wzorów użytkowych: min. klin dzielony do zasuw, zawór zwrotny klapowy, zawór trójdrożny, zasuwa średniociśnieniowa itp.

Poniżej kilka przykładowych świadectw patentowych uzyskanych przez inżynierów OBRA-TECH.