BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE OBRA-TECH SP. Z O.O.

E-mail: biuro@obratech.pl


 

 ZASUWY ŚREDNIOCIŚNIENIOWE PN 40, PN 100        DN 50 – DN 400

 

Zasuwy przeznaczone są do zabudowy w instalacjach rurociągowych przewodzących nieagresywne i nietoksyczne czynniki robocze, wykonywane w odmianach:

kołnierzowe - PN 40 / PN 100

do spawania - PN 40 / PN 100

umożliwiają zabudowę organu napędowego uzgodnionego przy zamówieniu.

 

 Karta katalogowa     -     otwórz/pobierz

 


 

 

ZAWORY ZAPOROWE Z KRYZĄ DŁAWIĄCĄ DLA DUŻYCH SPADKÓW CIŚNIEŃ

 

DN50, PS 186 bar, TS 545 ◦C

DN65, PS 196 bar, TS 545 ◦C

 

Zawory zaporowe z kryzą dławiącą są przeznaczone do odwodnień rurociągów pary świeżej i pary wtórnie przegrzanej, podczas grzania rurociągów przy uruchamianiu turbin w elektrowni. Są stosowane dla czynników roboczych takich jak mieszanina parowo-wodna o maksymalnych parametrach PS i TS, oraz dużych spadkach ciśnień. Specjalna konstrukcja oraz zastosowanie wielostopniowej kryzy dławiącej eliminuje powstawanie erozji na powierzchniach uszczelniających narażonych na przepływ czynnika roboczego o dużej różnicy ciśnień, szczególnie w sytuacji zamknięcia zaworu po długim okresie jego pracy w pozycji otwartej.

 

  Karta katalogowa     -     otwórz/pobierz

 


 DN6.jpg

 

ZAWORY ZAPOROWO-REGULACYJNE DO POBORU PRÓBEK

 

Zawory  przeznaczone są do pracy w instalacjach pomiarowych i odcinających dla pary lub kondensatu wody

DN6 DN10, PN320 

 

 

 


 klapy.jpg

 ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE DN 80 – DN 300

 

Klapy zwrotne służą do zabezpieczania instalacji przed wstecznym przepływem czynnika i przeznaczone są do zabudowy w instalacjach rurociągowych przewodzących nieagresywne i nietoksyczne czynniki robocze wykonywane w odmianach 

PN250, DN80 - DN300, końcówki do spawania na wlocie i wylocie

PN320 DN150, kołnierz na wlocie, końcówka do spawania na wylocie

 


 

 

ZAWORY BEZPIECZŃSTWA PEŁNOSKOKOWE 

 

Zawory przeznaczone są do zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia naczyń i instalacji ciśnieniowych dla czynników ciekłych i gazowych nieszkodliwych i nieagresywnych.

 

Karta katalogowa     -     otwórz/pobierz

 

 

 

PRZEPRASZAMY STRONA W PRZEBUDOWIE