BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE OBRA-TECH SP. Z O.O.

E-mail: biuro@obratech.pl

        Przetwarzanie danych osobowych w Biuro Techniczno – Handlowe „OBRA-TECH” Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Nasz spółka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności oraz poszanowania Twoich danych osobowych.
         Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania. Nasza strona internetowa nie używa plików cookies. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów otwórz/pobierz
   
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem /Wykonawcą/ Kontrahentem otwórz/pobierz
   
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, dla osób kontaktujących się z Biurem Techniczno–Handlowym „OBRA-TECH” Sp. z o.o. za pomocą dostępnych formularzy na stronie internetowej lub wysyłających zapytanie na adresy email spółki OBRA-TECH Sp. z o.o otwórz/pobierz
   
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
 otwórz/pobierz